Dịch vụ bảo hành

Liên hệ bảo hành

Trane luôn luôn có sẵn phụ tùng để bảo hành cho các sản phẩm của Trane

Gia hạn bảo hành cho thiết bị

Các bảo hành mở rộng HVAC sau đây có sẵn để mua trước ngày xuất xưởng của thiết bị hiện hành để giúp bạn yên tâm hơn