Dịch vụ bảo trì

Hợp đồng bảo trì lựa chọn

Trane cung cấp tất cả các dịch vụ bảo trì khác nhau dành cho khách hàng

Hợp đồng bảo trì trọn gói

Trane cung cấp hợp đồng bảo trì trọn gói dành cho khách hàng

Hợp đồng bảo trì tiêu chuẩn

Trane cung cấp hợp đồng dịch vụ tiêu chuẩn dành cho khách hàng