Dịch vụ nâng cấp, trung tu, đại tu

Dịch vụ đại tu, làm mới máy nén

Sau thời gian hoạt động của chiller.Trane cung cấp dịch vụ đại tu,làm mới máy nén nhằm tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

Dịch vụ trung tu, thay thế O-ring gasket

Dịch vụ này nhằm giúp khách hàng ngăn ngừa rủi ro của chiller sau 5 năm hoạt động.

Dịch vụ nâng cấp hệ điều khiển

Nâng cấp máy làm lạnh HVAC giữ cho hệ thống làm lạnh Trane của bạn hoạt động với hiệu quả tối đa, giảm thiểu các cuộc gọi dịch vụ, loại bỏ những bất ngờ và kiểm soát tổng chi phí vận hành của bạn. Nâng cấp máy làm lạnh Trane HVAC giúp làm cho máy làm lạnh hiện tại của bạn...