THÔNG TIN CHUNG GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TRANE

Hoạt động của Trane Việt Nam


                                     
Team Building ở SaPa của cả 2 văn phòng Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Team Building ở Dalat của cả 2 văn phòng : Hồ Chí Minh và Hà Nội

Team Building ở Dalat của cả 2 văn phòng Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Sales Workshop tổ chức tại Vũng Tàu. Sales Workshop thường xuyên được tổ chức cho các bạn team Sales được training về các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm để hỗ trợ cho công việc. 

Seminar Customer in Ho Chi Minh city, August 2017

Product Launch Seminar in Hanoi, August 2017

Đại lý của Trane tại Việt Nam

Đại lý của Trane tại Việt Nam

Chỉ những tổ chức, công ty được công ty Trane tại Việt nam xác thực là nằm trong danh sách đại...
Lịch sử của Trane

Lịch sử của Trane

The Trane Company (USA) began as a family business more than a century ago.  Its roots were set in 1887 when...