Bộ Điều Khiển Hệ Thống Tracer SC & Synchrony

Air System

VAS là gì? Hệ thống biến đổi lưu lượng không khí (VAS), được tích hợp sẵn trong Tracer SC, cho phép quý khách điểu khiển và phối hợp các thiết bị xử...

Chiller PLant Control

Ứng dụng điều khiển phòng máy làm lạnh (CPC) là một ứng dụng phần mềm được tích hợp trong hệ thống điều khiển của bộ điều khiển Tracer SC. Thiết bị...

Tracer SC+

Hệ thống quản lý tòa nhà tự động Tracer SC+, cùng với giao diện người dùng Tracer Synchrony, là một giải pháp điều khiển tòa nhà hoàn thiện cung cấp một...