Cảm Biến Hệ Thống HVAC

Sensors

Hiện nay đã có hơn một nửa số tòa nhà tại khu vực Bắc Mỹ đang lắp đặt và sử dụng thiết bị của Trane nhằm đem lại sự thoải mái...