Điều Khiển HVAC

Tracer TD7 Display

Bộ điều khiển Tracer™TD7 Display bao gồm những tính năng như màn hình màu cảm ứng hỗ trợ việc xem và chỉnh sửa dữ liệu của Tracer UC600. Người điều hành...

XM90 Expansion Module

Bộ điều khiển Tracer XM90 Expansion Module cung cấp đầu cuối bổ sung khi cần sử dụng thiết bị Tracer UC400 và Tracer UC600. Mỗi expansion module có tổng cộng 32...

XM32 Expansion Module

Tracer XM32 Expansion Module cung cấp những cổng bổ sung cần thiết cho thiết bị Tracer UC600, Tracer UC400, và Tracer UC210. Mỗi expansion module có tổng cộng bốn (4) đầu...

Tracer UC600

Số đơn đặt hàng Bộ điều khiển khả lập trình Tracer™ UC600: BMUC600AAA0100011. Bộ điều khiển Tracer UC600 là một thiết bị đa năng, khả lập trình. Thiết bị này có...

Tracer UC400

Bộ điều khiển Tracer™UC400 là thiết bị hỗ trợ đa năng, khả lập trình và hỗ trợ cảm biến không dây. Thiết bị này có thể được lắp đặt tại địa...

XM70 Expansion Module

Bộ điều khiển Tracer XM70 Expansion Module cung cấp đầu cuối bổ sung khi cần sử dụng các thiết bị Tracer UC400 và Tracer UC600. Mỗi expansion module có tổng cộng...
Tải thêm