Thiết Bị Điều Khiển Trane

E50 Series Compact Power and Energy Meters


Đồng hồ DIN Rail E50 series đi kèm với tính năng đo và máy tích phân, thiết bị cấp điện được tích hợp vượt trội, cung cấp giải pháp hiệu quả về chi phí, dễ dàng lắp đặt đối với các thiết bị theo dõi điện. Thông qua việc sử dụng các lựa chọn đa giao thức truyền thông làm gia tăng tính linh hoạt và tạo điều kiện thuận lợi khi tích hợp vào hệ thống.