Tin tức

Năng lượng và môi trường

Cho dù bạn có đặt việc quản lý chi phí, hay giảm thiểu tác động môi trường làm ưu tiên, phương pháp tiếp cận của Trane cùng với sản phẩm và những thiết kế, vận hành hệ thống sẽ hỗ trợ bạn trong việc đạt được mục tiêu như mong muốn....

Các công trình nổi tiếng trên thế giới sử dụng hệ thống của Trane

Trane hoàn toàn đã khẳng định mình và sở hữu một kho tàng chứng nhận, giải thưởng mang tầm quốc tế.