High Performance Chiller Plant

High Performance Chiller Plant

Với tư cách là những kỹ sư ngành năng lượng, chúng tôi liên tục tìm kiếm các cơ hội giảm thiểu mức sử dụng năng lượng của thiết bị giải nhiệt nhờ vào máy giải nhiệt bằng nước lạnh có hiệu suất cao, máy giải nhiệt thứ cấp, máy biến tần,...