Ứng dụng

Ice Thermal Storage


Không ai có thể dự đoán được những biến động của chi phí năng lượng, nhưng có thể dự đoán được xu hướng sản phẩm. Do chi phí năng lượng sắp tăng cao đang đến trước mắt, những người chủ doanh nghiệp hãy chuẩn bị kế hoạch giảm thiểu những tác động vào chi phí vận hành. Nơi đầu tiên cần xem xét đến, hẳn nhiên là bộ phận tiêu thụ năng lượng nhiều nhất trong tòa nhà: hệ thống làm mát. Việc lắp đặt thêm hệ thống trữ nhiệt năng vào hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) có thể làm giảm thiểu chi phí năng lượng liên quan đến những tiện nghi giải nhiệt bằng cách chuyển đổi chế độ vận hành của thiết bị từ mức cao sang thấp nhiều lần trong ngày.

Ước tính có khoảng 80 phần trăm dự án tích trữ lạnh sử dụng máy giải nhiệt bằng gió và thùng chứa đá làm tan băng bên trong. Bằng cách giới hạn phạm vi trong một kiểu máy giải nhiệt, có thể xác định dễ dàng hệ thống tích trữ đá thích hợp.

Thùng chứa vận hành bằng hệ thống trữ nhiệt năng CALMAC IceBank® cung cấp sản phẩm được thiết kế từ trước, tập hợp tại nhà máy đảm bảo độ tin cậy và đã được vận hành, kiểm tra đáp ứng tính hiệu quả và vận hành nhiều lần.

 Đá lạnh còn đi kèm hệ thống dự phòng, giảm thiểu những tài nguyên cần phải bảo dưỡng.

Click vào để tìm hiểu thêm về hệ thống trữ nhiệt năng tại website của Calmac (www.calmac.com).