Intelligent Variable Air System for Chilled-Water Applications

Intelligent Variable Air System for Chilled-Water Applications

Cùng với công nghệ mới và biện pháp điều khiển tối ưu, Hệ thống biến đổi lưu lượng không khí thông minh của Trane có thể làm việc hiệu quả hơn từ 20 đến 30 phần trăm so với hệ thống VAV truyền thống – Quý khách có thể dễ dàng...