Sensible Coil Integrated Outdoor Air System

Sensible Coil Integrated Outdoor Air System

Hệ thống điều hòa không khí ngoài trời tích hợp Trane® CoolSense™ riêng là sự kết hợp tinh tế giữa hệ thống không khí ngoài trời (DOAS) cùng thiết bị đầu cuối làm lạnh nhiệt hiện, nước lạnh nhằm đem đến giải pháp linh hoạt và sử dụng năng lượng hiệu quả. Hệ...