Ứng dụng

Sensible Coil Integrated Outdoor Air System


Hệ thống điều hòa không khí ngoài trời tích hợp Trane® CoolSense™ riêng là sự kết hợp tinh tế giữa hệ thống không khí ngoài trời (DOAS) cùng thiết bị đầu cuối làm lạnh nhiệt hiện, nước lạnh nhằm đem đến giải pháp linh hoạt và sử dụng năng lượng hiệu quả.
Hệ thống điều hòa không khí ngoài trời tích hợp Trane® CoolSense™ riêng là sự kết hợp tinh tế giữa hệ thống không khí ngoài trời (DOAS) cùng thiết bị đầu cuối làm lạnh nhiệt hiện, nước lạnh nhằm đem đến giải pháp linh hoạt và sử dụng năng lượng hiệu quả cung cấp không gian tiện nghi, và đơn giản hóa việc bảo trì.


Thiết kế linh hoạt. Thiết bị OA riêng và đường ống thông gió liên kết thường được thiết kế có kích cỡ theo yêu cầu cho dòng không khí lưu thông ở mức tối thiểu, vì thế cần chiều cao cho hệ thống thông gió vào nới rộng diện tích có khả dụng trong tòa nhà. Khi tái cấu trúc không gian chỉ cần dịch chuyển ống thông gió mềm hướng xuống cùng với miệng gió khuếch tán; các thiết bị đầu cuối làm lạnh nhiệt hiện có thể được lắp đặt với dàn nước nóng hoặc thiết bị sưởi bằng điện, nếu cần thiết.
Efficient Operation. CoolSense integrates variable-speed fan control in both the terminal units and dedicated OA unit to minimize fan energy. Decoupling dehumidification from zone sensible cooling allows for higher efficiency cooling with warmer chilled water. A flow-measuring damper maintains the outdoor airflow required in each zone at any given time. Plus, demand-controlled ventilation (DCV) sequences (using either a CO2 sensor or occupancy sensor) are pre-engineered into the factory-mounted unit controller. All of these features lead to efficient operation.
Vận hành hiệu quả. Công nghệ CoolSense tích hợp điều khiển vận tốc quạt tùy biến trong cả thiết bị đầu cuối và thiết bị OA riêng nhằm giảm tối thiểu năng lượng cánh quạt phải sử dụng. Thiết bị lạnh hiện khử ẩm trong một khu vực cho phép làm lạnh hiệu quả hơn bằng các sử dụng nước lạn nhiệt độ ấm hơn. Van đo lường lưu lượng duy trì lượng không khí ngoài trời cần thiết cho từng khu vực tại bất kỳ thời điểm nào. Ngoài ra, chuỗi kiểm soát thông gió theo nhu cầu (DCV) (sử dụng cảm biến CO2 hoặc sảm biến chuyển động) được tiền chế vào bộ điều khiển lắp đặt trong nhà máy. Tất cả những tính năng trên đều đóng góp vào việc vận hành hiệu quả.
Không gian tiện nghi. Mỗi thiết bị đầu cuối được một cảm biến nhiệt độ khu vực điều khiển, được trang bị dàn lạnh riêng và (có thể được lắp đặt thêm) một dàn ống xoắn nước nóng hoặc máy sưởi điện, cho phép tăng hoặc giảm nhiệt độ tại mỗi khu vực khi cần thiết. Việc hút ẩm được một thiết bị OA trung tâm riêng điều hành; và khi được gắn thêm cảm biến độ ẩm, thiết bị đầu cuối chủ động điều chỉnh dòng không khí đã hút ẩm từ thiết bị OA riêng nhằm giới hạn độ ẩm trong không gian, đảm bảo môi trường sinh hoạt thoải mái.
Không yêu cầu bảo trì nhiều. Thiết bị đầu cuối khu vực không phát sinh hiện tượng ngưng tụ, đồng nghĩa với việc không cần làm sạch máng dầu, không cần lắp đặt hay bảo trì xi phông tiêu nước cũng như đường ống. Và, nhờ vào việc mỗi dàn lạnh trong mỗi thiết bị đầu cuối vận hành khô, có thể lắp đặt thêm bộ lọc ngược dòng, tuy nhiên điều này không bắt buộc.